Nasza parafia

informacje ogólne oraz trochę historii
rys-historyczny

Rozbudowa południowej części Łomży zrodziła nowe potrzeby duszpasterskie i konieczność tworzenia kolejnych parafii. W 1985 r. erygowano parafię pw. Miłosierdzia Bożego, w granicach ośrodka duszpasterskiego ustanowionego przez Biskupa Mikołaja Sasinowskiego w 1981 r. Z części tej parafii, najbardziej wysuniętej na południe, utworzono w 1989 r. parafię pw. Bożego Ciała.

Pięć lat później, 15 września 1994 r., Biskup Tadeusz Zawistowski zwrócił się z prośbą do Prezydenta miasta Łomży o wskazanie miejsca pod budowę nowej świątyni na Osiedlu Wyzwolenie.

Uchwałą Zarządu Miasta Łomży dnia 6 grudnia 1994 r. nastąpiło przekazanie w użytkowanie wieczyste działki nr 12280/1 o pow. 5848 m kw. przy ul. Zawadzkiej na rzecz Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej. Aktem notarialnym 13 lutego 1995 r. Diecezja Łomżyńska weszła w wieczystą dzierżawę ww. działki z prze¬znaczeniem pod budowę nowej świątyni. Decyzją Urzędu Miejskiego z dnia 5 października 1995 r. uzyskano zgodę na budowę tymczasowego obiektu sakralnego.

Jesiennym popołudniem 16 października 1995 roku, w siedemnastą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w obecności kapłanów i zgromadzonych wiernych Biskup łomżyński Juliusz Paetz, na miejscu zwanym Górką Zawadzką, pobłogosławił plac oraz postawiony na nim dębowy krzyż.

Pasterz diecezji powiedział wówczas: „Poświęcam to miejsce, na którym stoimy, pod budowę Domu Bożego (...). Krzyż wysoko wzniesiony, swoimi ramionami obejmujący wszystkich, którzy tu mieszkają, krzyż wskazujący niebo niech będzie symbolem tych wszystkich wartości, które ukształtowały naszą historię". Ogłosił również, że świątynia zbudowana w przyszłości na tym miejscu będzie nosie tytuł Krzyża Świętego.

Nikt nie wiedział jak długo trzeba będzie czekać na nowy kościół. Lokalizacja dwóch budujących się świątyń: Miłosierdzia Bożego i Bożego Ciała, uwarunkowana decyzjami ówczesnych władz, nie była w pełni korzystna dla mieszkańców dużego i szybko rozwijającego się Osiedla Południe. Należy również podkreślić, że znaczna część mieszkańców wspierała budowę wcześniej wymienionych obiektów sakralnych. Trudno więc było przewidzieć, jakie będą reakcje wiernych na projekt utworzenia z tych dwóch parafii następnego ośrodka kultu.

Jeszcze w tym samym roku Ksiądz Prałat dr Radzisław Ambroziak rozpoczął budowę tymczasowej kaplicy. Zimowa aura, a później zbierający się w niedokończonym budynku „niecierpliwi" wierni powodowali stopniową dewastację obiektu. W tej sytuacji Administrator Diecezji Biskup Tadeusz Zawistowski zlecił od 19 marca 1996 roku kontynuację prac budowlanych wikariuszowi parafii Bożego Ciała w Łomży Księdzu Andrzejowi Godlewskiemu.

Zbliżał się dzień 21września 1996 roku, na który wyznaczono otwarcie tymczasowej kaplicy i przekazanie jej do użytku wiernych.

Tymczasem wokół Księdza Andrzeja stale gromadzili się życzliwi mu ludzie, szczególnie młodzież i dzieci. Praca wrzała. Ostatnie czynności związane z oddaniem kaplicy do użytku zakończyły się niemalże przed rozpoczęciem liturgii. Ale w sercach rodziła się niepewność. Jak zareagują wierni, czy przyjdą, czy zaakceptują nową przecież sytuację. Na twarzy naszego Księdza rysowało się zmęczenie i obawa.

Kiedy jednak o godzinie 17.00 kaplica była wypełniona po brzegi, wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. Przybyły na uroczystość Ksiądz Biskup Tadeusz Zawistowski w swojej homilii wypowiedział pamiętne słowa: „znów po wielkich przemianach historycznych, politycznych i społecznych, po II wojnie światowej, po kilkunastu latach, gdy rozpoczęła się budowa łomżyńskiego Osiedla Południe, my chrześcijanie końca XX wieku, przeżywamy również takie chwile poświęcenia miejsc kultu - świątyń, kaplic, l oto w tej chwili przeżywamy podobny moment”.

Na koniec liturgii Ksiądz Biskup ogłosił, że odpowiedzialnym za ten ośrodek kultu będzie Ksiądz Andrzej Godlewski. Zebrani nagrodzili tę decyzję gromkimi brawami, co świadczyło o ich wielkim zaufaniu do młodego duszpasterza. Wierni znali Księdza Andrzeja z jego wieloletniej pracy wikariusza parafii Bożego Ciała w Łomży. Tam, w sposób szczególny, opiekował się dziećmi i młodzieżą organizując im obozy harcerskie, wakacje z Panem Bogiem, prowadząc teatrzyk BC 10, przez co zyskał szacunek i życzliwość rodziców. To oni stawali teraz z nim do organizowania nowej wspólnoty.

Przyjmując swe obowiązki, duszpasterz wypowiedział jakże znamienne słowa dziękczynienia i życzeń: „Niech to miejsce stanie się szczególnym znakiem naszej wiary, naszego oddania, naszej miłości do Chrystusa ukrzyżowanego".

Od 21 września 1996 roku, bez wydzielania ośrodka duszpasterskiego, rozpoczęło się w kaplicy sprawowanie kultu Bożego. Początkowo odprawiano trzy Msze święte. Księdzu Andrzejowi pomagali wikariusze z parafii Miłosierdzia Bożego i Bożego Ciała, a od 12 grudnia 1996 r. Ksiądz mgr Robert Zieliński. Coraz więcej wiernych uczestniczyło w nabożeństwach. Kaplica piękniała. Tworzyła się specyficzna atmosfera miłości, ciepła i zaangażowania. Na twarzach przychodzących do kaplicy można było zauważyć radość i satysfakcję. Na podstawie „liczenia wiernych" z 1996 r. stwierdzono uczestnictwo ok. 2700 osób we Mszy św. Stało się jasne, że wierni zaakceptowali nową sytuację mimo pojawiających się, odosobnionych, głosów krytyki.

18 września 1998 r. Panie Bożena i Marianna Sikorskie z Łomży przekazały na rzecz parafii działkę o powierzchni 2996 m kw. oznaczoną numerem geodezyjnym 12281/4. Dar ten umożliwił lokalizację obiektów kościelnych i sakralnych potrzebnych do właściwego funkcjonowania parafii. Dziś z perspektywy czasu można zacytować słowa religijnej piosenki: „Miejsce to wybrał Pan".

icon

Nasza lokalizacja

Kościół pw. Krzyża Świętego oraz Centrum Katolickie im. Jana Pawła II położone są przy ulicy Zawadzkiej 55 w Łomży. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i kontaktu z naszymi duszpasterzami.
Parafia pw. Krzyża Świętego w Łomży ul. Zawadzka 55
18-403 Łomża

tel. 86 216 89 05
Numer konta bankowego
PKO BP S.A. O/ŁOMŻA
67 1020 1332 0000 1702 0027 4126

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.