Wspólnoty parafialne

działające przy naszej parafii
Grupę wsparcia tworzą osoby, które mają problem ze sobą i bliskimi. Grupa Wsparcia to nie mityng Anonimowych Alkoholików, Hazardzistów czy Narkomanów. Też nie grupa terapeutyczna. To spotkanie na którym można podzielić się radościami z trzeźwego życia ale też poszukać rozwiązań dla różnego rodzaju trudnych sytuacji, których jest bardzo dużo, a z którymi spotykają się osoby po podstawowym programie leczenia.
Spotykają się we wtorki o godz. 18.30. odpowiedzialny Andrzej Kujawa. Opiekunem jest proboszcz ks. Andrzej Godlewski.
Matka Przenajświętsza wstawia się za nami u swego Syna Jezusa Chrystusa. Ona zanosi do Niego nasze prośby, podziękowania i błagania.
Przesuwając paciorki różańca w gorącej modlitwie zawierzajmy Matce Bożej siebie i swoje rodziny.
Módlmy się sami, ale i zachęcajmy do modlitwy różańcowej innych.
Naturalną Modlitwa różańcowa jest naszą najpiękniejszą i najbardziej skuteczną rozmową z Bogiem, albowiem sama i najlepszą formą zachęty jest ofiarowanie bliskiej osobie różańca zrobionego własnoręcznie z paciorków wyhodowanych w swoim ogródku.
Robiąc własnoręcznie różaniec poświęcasz swój czas, wkładasz pewien trud, cząstkę swego serca. W ten sposób obdarowując, sam zostajesz obdarowany pamięcią i modlitwą.
Pomyśl, jako ojciec lub dziadek ofiarujesz zrobiony przez ciebie różaniec swojemu synowi, córce, wnukowi lub wnuczce, a może jako syn lub wnuczek zrobisz różaniec swojemu tacie lub dziadkowi, różaniec z paciorków, które wyhodowała w ogródku twoja mama lub babcia.
Czy taki różaniec będzie tylko rękodziełem? Zapewne takim też będzie. Przede wszystkim stanie się jednak łącznikiem pokoleniowym, nośnikiem miłości rodzinnej opartej na fundamencie wiary, oddaniu rodziny w opiekę Matce Bożej i całkowitemu zawierzeniu Miłosierdziu Bożemu.
Spotykają się w każdą sobotę o godz. 16.00. Założycielem i prowadzącym jest pan Zenon Kijek. Opiekunem jest proboszcz ks. Andrzej Godlewski
Ojciec Święty Jan Paweł II, w Swoim liście, zatytułowanym „Do moich Braci i Sióstr w podeszłym wieku!” (Watykan, 1999 r.) pisał tak:
„Sam posunięty w latach, odczuwam zatem potrzebę nawiązania dialogu z wami. … Wiara rozjaśnia zatem tajemnicę śmierci i opromienia swym światłem starość, która nie jest już postrzegana i przeżywana jako bierne oczekiwanie na moment unicestwienia, ale jako zapowiedź rychłego już osiągnięcia pełnej dojrzałości. Lata te należy przeżywać w postawie ufnego zawierzenia Bogu, szczodremu i miłosiernemu Ojcu; ten czas trzeba twórczo spożytkować, dążąc do pogłębienia życia duchowego przez usilniejszą modlitwę i gorliwą służbę braciom w miłości.  … Zasługują zatem na uznanie wszystkie inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną oraz rozwijać relacje z innymi, ale także stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie.” …
Wskazówki św. Jana Pawła II są jasne i wyraźne, dlatego też stwarzamy możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju spotkaniach, zachęcić do aktywnych działań – jednym słowem do bycia razem, dzielenia się doświadczeniami, służenia wzajemną pomocą. Zapraszamy, aby włączyć się do tworzenia wspólnoty osób w podeszłym wieku. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje, chętnie przyjmiemy nowe pomysły, które uzupełnią nasz program. Spotkania Seniorów w każdy wtorek godz. 12.00. Opiekunem jest proboszcz ks. Andrzej Godlewski.
Bractwo Krzyża Świętego jest ruchem modlitewno – apostolskim, duchową wspólnotą apostolską, którą przenika i łączy troska o zbawienie nie tylko członków, ale także środowiska ich życia, parafii, ojczyzny i całego świata. Nie każdy może poświęcić się czynnej działalności parafialnej, charytatywnej lub społecznej, ale każdy może swoje życie – talenty, powołanie, modlitwy, prace, trudy i cierpienia – przepoić duchem apostolskim i włączyć się w dzieło odkupienia na wzór cierpiącego na krzyżu Chrystusa i współcierpiącej Jego Matki.
Patronalnym świętem Bractwa jest – święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września). Szczególnym dniem kultu jest również Wielki Piątek Męki Pańskiej. Bractwo prowadzi Drogę Krzyżową w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.00. Duchowym opiekunem Bractwa jest proboszcz ks. Andrzej Godlewski.
Chór Spes Unica /z łac. jedyna nadzieja/ istnieje w naszej parafii od 2005 roku. Podczas prób chórzyści szkolą swój głos, ćwiczą oddech, poznają utwory z różnych epok oraz przygotowują repertuar na cały rok liturgiczny. Swoim śpiewem starają się ubogacać niedzielne i świąteczne Msze Święte /w niedzielę o godzinie 10.30/. Z niezwykłą starannością pragną włączać w śpiew liturgiczny cały kościół. 
Myślą przewodnią naszego chóru Spes Unica jest zapis w Katechizmie Kościoła Katolickiego na temat miejsca śpiewu i muzyki w obrzędach liturgicznych, który przypomina, że tradycja muzyczna Kościoła stanowi „skarbiec nieocenionej wartości”, który należy pielęgnować i rozwijać. Chórzyści czerpią radość z muzyki, powtarzając za św. Augustynem: „Kto śpiewa, ten się dwa razy modli”.
Prowadząca: Katarzyna Szmitko
Opiekun duchowy: ks. Jakub Osiecki
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną chwalić Pana śpiewem, na próby do auli w Centrum Katolickim w środy o godzinie 19.00
Radosne i rozśpiewane dziewczyny w wieku od 4 do 18 lat tworzą muzyczną wspólnotę. Swoim śpiewem i talentami ubogacają niedzielną Mszę Świętą dla dzieci, sprawowaną o godz. 16.00 oraz wiele innych nabożeństw jak choćby apele Białej Grupy w sierpniu.
Próby scholii odbywają się w każdą sobotę o godzinie 10.00 w Centrum Katolickim
Opiekunami grupy są ks. Jakub Osiecki oraz pani Agnieszka Matukin.
To wyjątkowa grupa dla wszystkich chłopców, którzy poprzez służbę przy Ołtarzu pomagają księdzu w czasie Mszy Świętej. Oprócz poznawania wszystkich tajników związanych z pięknym przeżyciem liturgii oraz różnych nabożeństw staramy się również tworzyć zgraną drużynę poza Kościołem. W naszej formacji i integracji pomagają liczne atrakcje jak: wspólne wyjazdy, kuligi, rajdy rowerowe, zajęcia sportowe oraz kulturowe, praca na rzecz parafii oraz wolontariat związany z pomocą najbardziej potrzebującym. W naszej drużynie jest miejsce i dla Ciebie!
Spotkania ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 10:00 w Centrum Katolickim.
Opiekunem grupy jest ks. Grzegorz Pędzich
Modlitwa różańcowa znana jest w Kościele od bardzo dawna, sięga XII wieku. Zakorzeniona głęboko w tradycji stała się duchowym wsparciem dla ludzi wiary. Maryja w swych objawieniach Lourdes, Fatimie, Gietrzwałdzie, La Salette prosi: ,,Odmawiajcie różaniec”. Przynależność do Koła Żywego Różańcowego polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca (Ojcze nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo), z krótkim rozważaniem. Raz w miesiącu grupa spotyka się na wspólnej modlitwie, z wymianą tajemnic. Ma to zawsze miejsce w pierwszą sobotę miesiąca. Uczestniczymy we Mszy Świętej o godzinie 7:00, po której odmawiamy różaniec oraz odprawiamy 15 minutową medytację aby wypełniać warunki pierwszych sobót miesiąca.
Każde koło różańcowe ma swego zelatora, który dba o sprawy organizacyjne. Opiekunem duchowym kół różańcowych jest ks. Proboszcz Andrzej Godlewski
Ruch Rodzin Nazaretańskich to katolickie stowarzyszenie świeckich biorących za wzór życie naszego Pana Jezusa Chrystusa, Maryi i Józefa z Nazaretu.
Żyć duchowością Ruchu to dążyć w codzienności do zjednoczenia z Chrystusem w komunii z Maryją. To Ona jest najkrótszą drogą do Jezusa, ratuje nas, ocala rodziny, prostuje charaktery, zmienia nasze zachowanie, pomaga nam odkrywać naszą grzeszność przez możliwość kierownictwa duchowego, stałego spowiednictwa, które mamy w Ruchu.
Jeżeli odważnie wejdziesz na drogę komunii z Maryją, Jej się powierzysz, zmienisz swój stosunek do siebie i do świata. Trudności będą może nadal, ale będziesz inny. Miłość Chrystusa przemieni Cię, twoje serce i spojrzenie.
Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 w naszym Centrum Katolickim w sali św. Maksymiliana Marii Kolbe (przy bibliotece).
Opiekunem grupy ks. Jakub Osiecki.
Domowy Kościół jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie powstał z inicjatywy Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
W skład poszczególnych kręgów tworzących Domowy Kościół wchodzi od 4 do 7 małżeństw i kapłan jako doradca duchowy. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw należących do danego kręgu. Spotkania służą wzajemnemu ubogacaniu się w Chrystusie oraz wymianie doświadczeń w pracy nad sobą i w realizowaniu zobowiązań. Jest to też okazja do podzielenia się codziennymi troskami i sukcesami małżeństw, zasięgnięcia porady lub znalezienia sposobu na rozwiązanie problemów. Spotkania mają też za zadanie pogłębienie przyjaźni pomiędzy członkami kręgu, w ten sposób może się zawiązać wspólnota ludzi dążących wspólnie do Chrystusa. Przy naszej parafii działają cztery kręgi.
Nad stroną „duchową” Domowego Kościoła czuwa ks. Łukasz Andrzejczyk.
icon

Nasza lokalizacja

Kościół pw. Krzyża Świętego oraz Centrum Katolickie im. Jana Pawła II położone są przy ulicy Zawadzkiej 55 w Łomży. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i kontaktu z naszymi duszpasterzami.
Parafia pw. Krzyża Świętego w Łomży ul. Zawadzka 55
18-403 Łomża

tel. 86 216 89 05
Numer konta bankowego
PKO BP S.A. O/ŁOMŻA
67 1020 1332 0000 1702 0027 4126

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.