Konkurs krasomówczy

im. Hanki Bielickiej 
Konkurs Bielicka plakat 2018 eliminacjeXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej
„ Radość spod Kapelusza” Łomża 10.03.2018r.

Organizator Konkursu Centrum Katolickie im Papieża Jana Pawła II w Łomży zaprasza młodzież do udziału w prezentacjach konkursowych utalentowanych solistów kochających teatr i estradę. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dwóch kategoriach: wiersz, monolog lub piosenka aktorska.
W konkursie biorą udział soliści z poszczególnych kategorii zgłoszeni przez szkołę, dom kultury lub opiekunów. Konkurs organizowany jest w miejscu gdzie znajduje się Salonik Pani Hanki Bielickiej – znakomitej artystki, która często gościła w Łomży i z nią była związana przez całe życie. Termin konkursu zawsze związany jest z rocznicą śmierci Pani Hanki. W roku 2015 obchodziliśmy setną rocznicę urodzin artystki.

Patronami Konkursu są: Biskupi Łomżyńscy, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski oraz Prezydent Miasta Łomża .

Uczestnicy wraz z opiekunami korzystają nieodpłatnie z noclegów (spoza województwa podlaskiego) i wyżywienia. Prezentacje oceniać będzie profesjonalne jury  w skład, którego wchodzą aktorzy, nauczyciel akademicki Akademii Teatralnej w Warszawie oraz muzycy. Uczestnicy walczyć będą o nagrodę Grand Prix oraz miejsca w poszczególnych kategoriach. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

REGULAMIN KONKURSU 2018

ORGANIZATOR KONKURSU


Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego ul. Zawadzka 55, 18 - 400 Łomża

PATRONAT HONOROWY
Biskup Diecezji Łomżyńskiej
Marszałek Województwa Podlaskiego
Wojewoda Podlaski
Prezydent Miasta Łomży

WSPÓŁORGANIZATORZY
Prezydent Miasta Łomży
SM MLEKOVITA
Zespół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Centrum Kultury w Łomży

TERMIN KONKURSU
Eliminacje Powiatowe tylko dla uczniów szkół powiatu łomżyńskiego  odbędą się 03.03.2018r.o godz. 10.00 w Centrum Katolickim im. Papieża Jana Pawła II w Łomży.
Konkurs Bielicka plakat 2018 final


Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej odbędzie się w dniach 10.03.2018r w Centrum Katolickim im. Papieża Jana Pawła II w Łomży ( szczegółowy plan przesłuchań i pobytu uczestników opublikujemy 05.03.2018r na stronie www.krzyz.lomza.pl

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST NADESŁANIE  DO DNIA 03.03.2018r.
KARTY ZGŁOSZENIA DLA UCZESTNIKÓW SPOZA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO.
UCZESTNICY Z POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO NADSYŁAJĄ ZGŁOSZENIA DO DN.25.02.2018r


WARUNKI UCZESTNICTWA
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej „Radość spod Kapelusza” adresowany jest do solistów i odbywa się w dwóch kategoriach :


1) Monolog, wiersz

2) Piosenka kabaretowa         

UWAGA: Uczestnik może zgłosić swój udział tylko do jednej kategorii Każdy wykonawca prezentuje tylko jeden utwór. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dobór utworu  odpowiedni do wieku wykonawcy oraz na  jego walory artystyczne.

- Konkurs jest ogólnopolskim przeglądem, w którym uczestniczyć mogą: uczniowie klas siódmych, drugich   i trzecich klas gimnazjalnych oraz szkół średnich reprezentujący szkołę , ośrodek kultury czy zgłaszający się indywidualnie.

- Udział w konkursie mogą zgłaszać również Polacy mieszkający poza granicą.
- Reprezentanci szkól i instytucji kultury powiatu łomżyńskiego wezmą udział w eliminacjach powiatowych z których wyłonieni zostaną laureaci do przesłuchań ogólnopolskich.
- W wyznaczonych przez organizatora terminach należy nadesłać zgłoszenia uczestników wraz z dokładnymi informacjami
- W karcie zgłoszenia należy wyszczególnić w rubryce uwagi ilość osób towarzyszących uczestnikowi tzn. przyjazd opiekuna czy akompaniatora
- Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 7 minut.
- Uczestnicy korzystający z podkładów muzycznych mają nadesłać materiał muzyczny na adres muzykanakonkurs@gmail.com z tytułem i nazwiskiem wykonawcy.
Rada Programowa konkursu zakwalifikuje do przesłuchań ogólnopolskich 40 uczestników.


O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. O wynikach kwalifikacji do konkursu powiadomimy pocztą elektroniczną lub telefonicznie .

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ UCZESTNIKOM:

- Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
- Podczas trwania konkursu uczestnicy korzystają z posiłków nieodpłatnie. Noclegi tylko dla uczestników spoza województwa podlaskiego.
- Możliwość konsultacji z jurorami, spotkania warsztatowe


JURY I NAGRODY
Przegląd ma formę konkursu. Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora Konkursu. Przewidziane są nagrody pieniężne za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii oraz nagroda Grand Prix: kapelusz autorstwa Pani Teresy Adamowskiej.

Jury ma prawo do dowolnego podziału nagród pieniężnych. Organizatorzy dopuszczają także możliwość przyznania dodatkowych nagród pozaregulaminowych ufundowanych przez instytucje, stowarzyszenia oraz sponsorów.

Uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej otrzymają pamiątkowe dyplomy.


ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Osoby uczestniczące w Konkursie zobowiązuje się do wyrażenia zgody na dokonanie przez organizatorów i telewizję rejestracji fragmentów prezentowanych tekstów, zgody na bezpłatne zamieszczenie w prasie i publikacjach konkursowych materiałów informacyjnych Zgoda zamieszczona będzie na karcie zgłoszenia..

ZGŁOSZENIA
Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego ul. Zawadzka 55, 18 - 400 Łomża lub pocztą elektroniczną   bgosk@vp.pl

Kontakt telefoniczny i informacje:

www..krzyz.lomza.pl Fan Page Konkurs Bielicka;                                                                
Facebook Bogumiła Gosk (Konkursbielicka)

Andrzej Gosk 502 472 541                                    
Alicja Żelazna 602 510 915Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

170304083844Julia Kuzyka z Białegostoku zdobyła Grand Prix XI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza”. – Startowałam już tu w tamtym roku i zdobyłam wyróżnienie, ale takiego sukcesu nie spodziewałam się – mówi Julia Kuzyka.

Słowo o konkursie

„Radość spod kapelusza” to Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej. Odbywa się corocznie w Centrum Katolickim im. Jana Pawła II w Łomży. Skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół średnich. Jego głównym zadaniem jest propagacja twórczości tej wybitnej artystki - łomżynianki. W 2016 roku odbyła się już dziesiąta edycja konkursu. Konkurs cieszy się bardzo dużą popularnością nie tylko w Łomży, a udział w nim biorą młodzi artyści z całego kraju.
icon

Nasza lokalizacja

Kościół pw. Krzyża Świętego oraz Centrum Katolickie im. Jana Pawła II położone są przy ulicy Zawadzkiej 55 w Łomży. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i kontaktu z naszymi duszpasterzami.
Parafia pw. Krzyża Świętego w Łomży ul. Zawadzka 55
18-403 Łomża

tel. 86 216 89 05
Numer konta bankowego
PKO BP S.A. O/ŁOMŻA
67 1020 1332 0000 1702 0027 4126