Aktualności

zestawienie najświeższych informacji z naszej parafii
Komunikat dla rodziców dzieci, które przygotowują się do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii ŚwiętejRodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej informujemy, że z powodu panującej epidemii uroczystości Pierwszej Komunii nie odbędą się w zaplanowanych terminach w miesiącu maju br.

Nowe terminy, prawdopodobnie w miesiącu wrześniu, zostaną ustalone, gdy tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Jednocześnie, wykorzystując dodatkowy czas, prosimy wszystkich rodziców o wspólną wraz z dziećmi naukę i pomoc we właściwym przygotowaniu  rachunku sumienia oraz nauczeniu dzieci formuły spowiedzi.

Poniżej przedstawiamy formułę rachunku sumienia oraz pierwszej spowiedzi.

 


PLIK DO POBRANIA


WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY:

1.    Rachunek Sumienia.

2.    Żal za grzechy.

3.    Mocne postanowienie poprawy.

4.    Spowiedź szczera.

5.    Zadość uczynienie Panu Bogu i bliźniemu.RACHUNEK SUMIENIA

WEDŁUG 10. PRZYKAZAŃ BOŻYCHPrzykazanie pierwsze: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

 • Czy opuszczałem z lenistwa modlitwy codzienne?
 • Czy podczas modlitwy myślałem umyślnie o innych sprawach?
 • Czy zaniedbywałem naukę religii?
     Przykazanie drugie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno.

 • Czy wymawiałem imiona święte w żartach lub w złości?
 • Czy kląłem (mówiłem brzydkie słowa)?
 • Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?
     Przykazanie trzecie: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 • Czy w dniu świętym opuściłem z lenistwa Mszę świętą?
 • Czy spóźniłem się na Mszę świętą?
 • Czy w kościele zachowywałem się źle?
 • Czy pracowałem w dniu świątecznym?
     Przykazanie czwarte: Czcij ojca swego i matkę swoją.

 • Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub przełożonym?
 • Czy zasmucałem ich lub źle im życzyłem?
 • Czy naśmiewałem się z ludzi starszych lub ułomnych?
     Przykazanie piąte: Nie zabijaj.

 • Czy biłem kogoś?
 • Czy przezywałem?
 • Czy źle komuś życzyłem?
 • Czy namawiałem bliźniego do grzechu?
 • Czy dręczyłem zwierzęta?
     Przykazanie szóste i dziewiąte: Nie cudzołóż i Nie pożądaj bliźniego swego.

 • Czy myślałem chętnie o sprawach nieczystych?
 • Czy przysłuchiwałem się brzydkiej mowie?
 • Czy patrzyłem na nieskromne rzeczy?
 • Czy mówiłem lub myślałem nieskromnie?
 • Czy robiłem coś bezwstydnego sam..., z kimś?
 • Czy pragnąłem coś nieskromnego widzieć..., słyszeć..., czynić?
     Przykazanie siódme i dziesiąte: Nie kradnij i nie pożądaj rzeczy bliźniego swego

 • Czy kradłem: komu i co?
 • Czy zatrzymałem rzeczy pożyczone lub znalezione?
 • Czy psułem rzeczy cudze?
 • Czy oszukiwałem: kogo i w czym?
 • Czy chciałem kraść: komu i co?
     Przykazanie ósme: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

 • Czy kłamałem?
 • Czy oczerniałem bliźniego?
 • Czy obmawiałem?
 • Czy posądzałem?


NASTĘPNIE ODMÓW ŻAL ZA GRZECHY

„Ach żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu”.
FORMUŁA SPOWIEDZI:

Na początku, podchodząc do konfesjonału, uczyń znak krzyża.

 W imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Klęknij przy konfesjonale i przywitaj kapłana słowami:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowie:

 Na wieki wieków. Amen.

Przedstaw się kapłanowi mówiąc:

Mam …… lat. Do spowiedzi przystępuję po raz pierwszy, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami. (teraz wyznajesz swoje grzechy)

Przy kolejnych spowiedziach nie mówimy:

 Ostatni raz u spowiedzi byłem podaj kiedy) zadaną pokutę odmówiłem i obraziłem Pana Boga następującymi grzechami.

Teraz wyznajesz swoje grzechy.

Gdy skończysz wymieniać grzechy, mówisz:

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuję, obiecuję poprawę i proszę Ciebie Ojcze o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Teraz słuchaj kapłana, co do ciebie mówi i jaką zadaje ci pokutę. Jest ważne, abyś ją zapamiętał.

Żeby lepiej słyszeć, przystaw ucho do kratek konfesjonału.

Po nauce i zadaniu pokuty, kapłan udziela rozgrzeszenia, a ty uderzając się w piersi mówisz:

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu (3 razy).

Po słowach rozgrzeszenia, czynisz znak krzyża i odpowiadasz:

Amen.

Kapłan po udzieleniu rozgrzeszenia delikatnie puka w konfesjonał, a ty mówisz:

Bóg zapłać.

I odchodzisz.

Po spowiedzi, klękając w ławce, podziękuj Panu Bogu za łaskę odpuszczenia ci grzechów.
icon

Nasza lokalizacja

Kościół pw. Krzyża Świętego oraz Centrum Katolickie im. Jana Pawła II położone są przy ulicy Zawadzkiej 55 w Łomży. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i kontaktu z naszymi duszpasterzami.
Parafia pw. Krzyża Świętego w Łomży ul. Zawadzka 55
18-403 Łomża

tel. 86 216 89 05
Numer konta bankowego
PKO BP S.A. O/ŁOMŻA
67 1020 1332 0000 1702 0027 4126

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.