Aktualności

zestawienie najświeższych informacji z naszej parafii
a godlewskiRok 2016 był czasem szczególnym. Oto w całej naszej Ojczyźnie obchodziliśmy Jubileusz 1050 – lecia Chrztu, a jednocześnie dla Kościoła powszechnego był to czas Roku Miłosierdzia. Obie te rzeczywistości wyznaczyły ramy pracy duszpasterskiej w naszej parafii, a jednocześnie stały się nowym natchnieniem, zwłaszcza w pracy charytatywnej na rzecz społeczności naszego miasta.

Rok pracy duszpasterskiej zamykamy z poczuciem wdzięczności za dokonane dzieła, ale i ze świadomością, że można było zrobić jeszcze więcej. W mijającym roku prowadziliśmy naszą zwyczajną codzienną działalność duszpasterską. Jej miarą jest liczba udzielonych Komunii Świętych: około 180 tysięcy. W roku 2016 udzieliliśmy 174 chrzty, prawie tyle samo co w roku ubiegłym. Do ślubu przystąpiło 68 par, zaś do Pierwszej Komunii świętej 126 dzieci. W obu tych grupach utrzymane zostały podobne liczby co przed rokiem. Znaczący spadek natomiast miał miejsce w odniesieniu do bierzmowanych: 107 osób w tym roku w porównaniu do 152 w roku poprzednim. Ewidentnie odbija się tutaj tak zwany niż demograficzny. Na miejsce ostatniego spoczynku odprowadziliśmy 61 naszych parafian – liczba również bez zmian. Cieszy nas duża ilość dzieci i młodzieży oraz młodych małżeństw, które widzimy w naszej świątyni, chociaż zdajemy sobie sprawę, że wiele osób nie uczęszcza na niedzielną Eucharystię. Statystyki prowadzone przez nas wskazują, że odsetek osób będących co tydzień w kościele waha się około 40 %. Jest to dużo w skali kraju, ale i tak ciągle mało, gdyż przed Bogiem powinniśmy zjawiać się wszyscy jako jedna, parafialna rodzina.

Obok zwyczajnego duszpasterstwa ogólnego wiele wysiłku koncentrowaliśmy na pracy formacyjnej grup parafialnych, które tworzą kręgosłup regularniej, bardziej zaangażowanej religijnie pracy duchowej dla kilkuset parafian. Gloriosa Trinita, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło – Życie, Bractwo św. Michała Archanioła, Koła Różańcowe, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Krąg Biblijny, Bractwo Miłosierdzia Bożego – to te największe wspólnoty istniejące w naszej parafii. Obok nich funkcjonuje wiele innych, formalnych i nieformalnych inicjatyw religijnych, które sprawiają, że parafialna rodzina mieni się blaskiem rozmaitych posług, charyzmatów i działań. W oparciu o te i inne grupy formacyjne funkcjonują stałe dyżury lektorskie i niemal na każdej Eucharystii zaangażowani wierni świeccy odczytują Pismo Święte i modlitwę powszechną. Dzielnie wspierają w ten sposób naszą służbę liturgiczną, do której należy około 60 chłopców, z czego połowa angażuje się w posługę przy ołtarzu w dni powszednie tygodnia. W troskę o piękno liturgii angażują się nieustannie schole dziecięce i młodzieżowe oraz chóry parafialne. Od marca koordynację działalności artystycznej na polu muzyki kościelnej pełni pan Michał Rajewski. Dzięki niemu mieliśmy okazję już kilkakrotnie przeżywać nie tylko ogólnopolskie, ale nawet międzynarodowe wydarzenia artystyczne, a nasze zespoły śpiewacze zdobywały kolejne nagrody i wyróżnienia na rozmaitych konkursach.

Obok tych wielkich osiągnięć, cieszą i te mniejsze, jak choćby wyróżnienie naszej scholki parafialnej na dorocznym przeglądzie w Grajewie. Dlatego staraliśmy się duży nacisk położyć na pracę z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza w okresie wolnym od zajęć szkolnych. Ferie zimowe i wakacje są okazją do formacji na wyjazdach oazowych oraz obozach parafialnych prowadzonych przez naszych księży. Także na miejscu już od kilkunastu lat prowadzimy zajęcia w ramach wakacji z Panem Bogiem w mieście, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i liczny udziałem dzieci.

Jeśli idzie o duszpasterstwo młodzieży, nie sposób pominąć wydarzenia, jakim były Światowe Dni Młodzieży. Ich przygotowanie, a także przebieg zaangażowały kilkadziesiąt osób z naszej parafii, a goście, którzy przybyli do Łomży z zagranicy byli zauroczeni gościnnością naszych wiernych. Do Krakowa wyjechało także kilkudziesięciu młodych osób, które wzięły udział w tym ogromnym wydarzeniu. Naszym wkładem w Dni Młodzieży w Krakowie był także udział naszych dwóch zespołów ratownictwa medycznego z Grupy Ratowniczej i ośmiu ratowników medycznych, którzy przez kilka dni czuwali nad bezpieczeństwem uczestników.

Wyrazem naszego religijnego zaangażowania były także organizowane przez parafię pielgrzymki. W ramach obchodów Jubileuszu Chrztu Polski parafialni rowerzyści wraz z ks. Proboszczem udali się do Gniezna, do źródeł chrzcielnych naszej Ojczyzny. Wyjeżdżaliśmy także do Sokółki, a nawet na Bałkany, między innymi do Medjugorje. W sierpniu kilkudziesięciu naszych parafian i dwudziestu ratowników Grupy Ratowniczej wzięło udział w dwutygodniowej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Kolejną formą modlitwy w drodze była piesza pielgrzymka do Dąbrówki. Po raz drugi nasi pielgrzymi wędrowali przez dwa dni do tego kurpiowskiego sanktuarium porywając za sobą z kolejnych parafii kolejne grupy pątników – w sumie w pielgrzymce wzięło udział około dwustu osób.

Obok działalności duszpasterskiej podejmowaliśmy pracę na polu kulturalnym. Największym wydarzeniem jest tu rokrocznie nasz wielki festyn parafialny, który gromadzi kilkanaście tysięcy parafian i gości. Jak co roku odbył się również Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy imienia Hanki Bielickiej, braliśmy udział w koncertach najrozmaitszej muzyki, od jazzu aż po zespoły folklorystyczne. Gościliśmy przy równej okazji chóry, zespoły i orkiestry, zwłaszcza w ramach współorganizowanego przez nas Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża. W tę działalność kulturalną wpisują się także inicjatywy naszej parafii: Rzemieślnicy Maryi, Szkoła Pisania Ikon, Teatrzyk „Bez Nazwy” – to niektóre z grup funkcjonujących na pograniczu formacji religijnej i zajęć praktycznych, dzięki którym możemy zbliżać się do Boga w radosnej wspólnocie twórczej pracy.

Wyrazem pracy na polu społecznym jest działalność funkcjonującego przy naszej parafii Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja”. W jego szeregach działa około dwustu osób skupionych w jednostkach Stowarzyszenia: w Grupie Ratowniczej, w Klubie Myśli Patriotycznej oraz Klubie Sportowym Samson. O skali podejmowanych tam przez naszych parafian działań niech świadczą liczby: Grupa Ratownicza w tym roku wzięła udział w 456 działaniach udzielając pomocy ponad 940 osobom. W tym roku Stowarzyszenie uruchomiło Świetlicę Socjoterapeutyczną w Centrum Katolickim, z której na co dzień korzysta kilkanaście osób. Wykwalifikowana kadra, opieka psychologiczna i wychowawcza, ciekawe zajęcia – to efekt wieloletniej pracy na polu wychowania. Zespół Pomocy Społecznej ma pod swoja opieką kilkanaście rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Jest to często zupełnie ukryta i dyskretna, ogromna praca charytatywna, ratownicza, edukacyjna, patriotyczna i sportowa. W pracy parafialnej największe znaczenie ma jednak przede wszystkim kształtowanie łomżyńskiej młodzieży w duchu chrześcijańskiego poświęcenia i miłości Ojczyzny, co też staramy się czynić.

W działania społeczne pięknie wpisuje się motywowana miłością do Boga i bliźniego trwająca od 9 lat akcja „Oddaj krew z Chrystusem”. W tym roku krwiodawcy postawili sobie za cel osiągnięcie łącznego wyniku donacji na 1050 litrów – od początku trwania akcji. Udało się tego dokonać dzięki ogromnemu poświęceniu naszych parafian w grudniowej edycji akcji. To naprawdę poruszające świadectwo miłości i dobra, za które dziękujemy.

W zakresie prac materialnych przy naszym kościele podjęliśmy się kolejnych inwestycji. Najbardziej widocznym etapem tych prac było wykonanie ostatniej już kopuły i umieszczenie jej na zachodniej wieży kościoła. W ten sposób bryła świątyni uzyskała już pełny kształt i góruje okazale nad naszym miastem. Z prac mniej widocznych, ale bardzo potrzebnych dokonaliśmy remontu wewnętrznego dziedzińca Centrum Katolickiego oraz dzięki życzliwości Miasta Łomża pozyskaliśmy kostkę brukową. Stanie się ona materiałem do uporządkowania otoczenia kościoła. Wewnątrz świątyni wykonane zostały kolejne dwa konfesjonały. Nad konfesjonałami zostały zamontowane witraże przedstawiające aniołów w liczbie sześciu. Prowadzone były też prace modernizacyjne nagłośnienia.

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie pełna otwartości postawa naszych parafian.

Dziękujemy gorąco za wszelkie formy zaangażowania w życie naszej wspólnoty: poprzez obecność w kościele, modlitwę, przystępowanie do sakramentów. Dziękujemy również za wsparcie organizacyjne, finansowe i materialne udzielane nam przez indywidualnych parafian, firmy oraz instytucje. To wszystko składa się na duchowe i materialne dzieło, które nazywa się parafią Krzyża Świętego w Łomży. Bóg zapłać!
icon

Nasza lokalizacja

Kościół pw. Krzyża Świętego oraz Centrum Katolickie im. Jana Pawła II położone są przy ulicy Zawadzkiej 55 w Łomży. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i kontaktu z naszymi duszpasterzami.
Parafia pw. Krzyża Świętego w Łomży ul. Zawadzka 55
18-403 Łomża

tel. 86 216 89 05
Numer konta bankowego
PKO BP S.A. O/ŁOMŻA
67 1020 1332 0000 1702 0027 4126