Aktualności

zestawienie najświeższych informacji z naszej parafii
hanka bielickaZapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu krasomówczego Radość spod Kapelusza im. Hanki Bielickiej. Publikujemy niezbędne dokumenty. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami. Osoby chętne, które chcą wziąć udziałw zmaganiach krasomówczych.

REGULAMIN
ORGANIZATOR KONKURSU


Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego ul. Zawadzka 55, 18 - 400 Łomża

PATRONAT HONOROWY
Biskup Diecezji Łomżyńskiej
Marszałek Województwa Podlaskiego
Wojewoda Podlaski
Prezydent Miasta Łomży


WSPÓŁORGANIZATORZY

Marszałek Województwa Podlaskiego
Prezydent Miasta Łomży
Zespół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Centrum Kultury w Łomży

TERMIN KONKURSU
Eliminacje Powiatowe tylko dla uczniów szkół powiatu łomżyńskiego  odbędą się 25.02.2017r.o godz. 10.00 w Centrum Katolickim im. Papieża Jana Pawła II w Łomży.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
im. Hanki Bielickiej odbędzie się w dniach 04.03.2017
w Centrum Katolickim im. Papieża Jana Pawła II w Łomży ( szczegółowy plan przesłuchań i pobytu uczestników opublikujemy 25.02.2017r na stronie www.krzyz.lomza.pl)

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST NADESŁANIE  DO DNIA 25.02.2017r. KARTY ZGŁOSZENIA DLA UCZESTNIKÓW SPOZA MIASTA ŁOMŻY.
UCZESTNICY Z POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO NADSYŁAJĄ ZGŁOSZENIA DO DN.20.02.2017r

WARUNKI UCZESTNICTWA

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej „Radość spod Kapelusza” adresowany jest do solistów i odbywa się w dwóch kategoriach :
I monolog, wiersz.
II Piosenka kabaretowa

UWAGA: Uczestnik może zgłosić swój udział tylko do jednej kategorii Każdy wykonawca prezentuje tylko jeden utwór. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dobór utworu  odpowiedni do wieku wykonawcy oraz na  jego walory artystyczne.
- Konkurs jest ogólnopolskim przeglądem, w którym uczestniczyć mogą: uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich reprezentujący szkołę , ośrodek kultury czy zgłaszający się indywidualnie.
- Udział w konkursie mogą zgłaszać również Polacy mieszkający poza granicą.
- Reprezentanci szkól i instytucji kultury powiatu łomżyńskiego wezmą udział w eliminacjach powiatowych z których wyłonieni zostaną laureaci do przesłuchań ogólnopolskich.
- W wyznaczonych przez organizatora terminach należy nadesłać zgłoszenia uczestników wraz z dokładnymi informacjami
- W karcie zgłoszenia należy wyszczególnić w rubryce uwagi ilość osób towarzyszących uczestnikowi tzn. przyjazd opiekuna czy akompaniatora
- Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 7 minut.
Rada Programowa konkursu zakwalifikuje do przesłuchań ogólnopolskich 40 uczestników.


O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. O wynikach kwalifikacji do konkursu powiadomimy pocztą elektroniczną lub telefonicznie .

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ UCZESTNIKOM:
- Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
- Podczas trwania konkursu uczestnicy korzystają z noclegów i posiłków nieodpłatnie                                                                                    
- Możliwość konsultacji z jurorami , spotkania warsztatowe


JURY I NAGRODY

Przegląd ma formę konkursu. Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora Konkursu. Przewidziane są nagrody pieniężne za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii oraz nagroda Grand Prix  : kapelusz autorstwa Pani Teresy Adamowskiej.

Jury ma prawo do dowolnego podziału nagród pieniężnych. Organizatorzy dopuszczają także możliwość przyznania dodatkowych nagród pozaregulaminowych ufundowanych przez instytucje, stowarzyszenia oraz sponsorów.

Uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej otrzymają pamiątkowe dyplomy.


ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU


Osoby uczestniczące w Konkursie zobowiązuje się do wyrażenia zgody na dokonanie przez organizatorów i telewizję rejestracji fragmentów prezentowanych tekstów, zgody na bezpłatne zamieszczenie w prasie i publikacjach konkursowych materiałów informacyjnych Zgoda zamieszczona będzie na karcie zgłoszenia..

ZGŁOSZENIA 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego ul. Zawadzka 55, 18 - 400 Łomża lub pocztą elektroniczną   bgosk@vp.pl


Kontakt telefoniczny i informacje:

www..krzyz.lomza.pl

Fan Page Konkurs Bielicka; Facebook Bogumiła Gosk (Konkursbielicka)

Andrzej Gosk 502 472 541                                    
Alicja Żelazna 602 510 915

icon

Nasza lokalizacja

Kościół pw. Krzyża Świętego oraz Centrum Katolickie im. Jana Pawła II położone są przy ulicy Zawadzkiej 55 w Łomży. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i kontaktu z naszymi duszpasterzami.
Parafia pw. Krzyża Świętego w Łomży ul. Zawadzka 55
18-403 Łomża

tel. 86 216 89 05
Numer konta bankowego
PKO BP S.A. O/ŁOMŻA
67 1020 1332 0000 1702 0027 4126